Skip to main content

Choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca i nadciśnienie, są czynnikami ryzyka choroby Alzheimera (AD), najczęstszej przyczyny demencji. Mózg potrzebuje glukozy do prawidłowego funkcjonowania. Gdy mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości glukozy, uruchamia się reakcja łańcuchowa, która może prowadzić do pogorszenia zdolności poznawczych i utraty pamięci. Ponadto, gdy organizm nie ma wystarczającej ilości glukozy w komórkach, wytwarza substancje chemiczne zwane ketonami jako alternatywne źródło energii. W rzeczywistości, naukowcy uważają, że ketony mogą być w stanie spowolnić lub zapobiec niektórym skutkom choroby Alzheimera poprzez zapewnienie mózgowi alternatywnego źródła energii. Badanie opublikowane w Journal of Alzheimer’s Disease sugeruje, że siła chwytu może być predyktorem ryzyka demencji w późniejszym okresie życia.

Co to jest siła chwytu?

Siła chwytu to zdolność mięśni Twoich rąk do zamknięcia i przytrzymania czegoś mocno. Jest to przydatna miara ogólnej siły mięśniowej, ponieważ zależy ona od siły mięśni ramion, barków, nadgarstków i dłoni. Kiedy naukowcy próbują zrozumieć mechanizmy, które mogą powodować pewne choroby, często badają czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to rzeczy, które mogą zwiększyć szansę zachorowania na daną chorobę, ale niekoniecznie ją wywołują. Siła chwytu jest użytecznym wskaźnikiem, który może wskazywać na ryzyko demencji. Posiadanie silnych mięśni jest ważne dla ogólnego zdrowia organizmu. Silne mięśnie rąk mogą pomóc w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak trzymanie kubka, podnoszenie zakupów spożywczych czy otwieranie drzwi. Może to również pomóc w zapobieganiu upadkom, które są częstym problemem wśród starszych osób.

Ryzyko demencji i glukoza

Z wiekiem ich ciała stają się mniej wydajne w zarządzaniu glukozą w mózgu, co może powodować problemy poznawcze. Istnieją dowody na to, że przewlekła hiperglikemia o niskim stopniu nasilenia (długotrwałe podniesienie poziomu cukru we krwi) może zwiększać ryzyko demencji. Jednym z powodów jest to, że przewlekła hiperglikemia może upośledzać poznanie, bezpośrednio lub poprzez powodowanie neurodegeneracji (trwałej utraty neuronów). Innym powodem jest to, że przewlekła hiperglikemia wiąże się z powstawaniem zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGEs). AGEs to substancje powstające, gdy glukoza wchodzi w interakcje z białkami w organizmie, powodując uszkodzenia komórek i przyczyniając się do procesu starzenia. Kiedy organizm nie ma wystarczającej ilości glukozy w komórkach, wytwarza substancje chemiczne zwane ketonami jako alternatywne źródło energii.

Jak glukoza wpływa korzystnie na mózg?

Mózg potrzebuje glukozy do prawidłowego funkcjonowania. Kiedy mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości glukozy, uruchamia się reakcja łańcuchowa, która może prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych i utraty pamięci. Upośledzenie funkcji poznawczych jest częstym zjawiskiem wśród starszych osób i stanowi czynnik ryzyka demencji. Badania wykazują, że łagodne zaburzenia poznawcze są często obecne na 10 do 15 lat przed zdiagnozowaniem demencji. Łagodne zaburzenia poznawcze charakteryzują się zmianami w myśleniu i pamięci, które są większe niż normalne dla wieku danej osoby i które są zauważane przez nią i inne osoby. Zmiany te mogą być spowodowane przez wiele różnych problemów zdrowotnych.

Czy siła uchwytu jest dobrym wskaźnikiem ryzyka demencji?

Ciekawą obserwacją poczynioną w trakcie badań było to, że osoby z niską siłą chwytu miały wyższy poziom glukozy we krwi. Było to nieoczekiwane, ponieważ niska siła chwytu jest zazwyczaj związana z niskim poziomem glukozy. Naukowcy zbadali związek między siłą chwytu a poziomem glukozy we krwi, aby zrozumieć, jak glukoza może wpływać na poznanie. Odkryli, że osoby z niskim poziomem glukozy we krwi miały niższy poziom wydajności poznawczej. Zaobserwowali również, że niski poziom glukozy we krwi był związany z wyższym poziomem ketonów. Wyniki te sugerują, że spadek glukozy w mózgu może być kompensowany przez wzrost ketonów, które mogą zapewnić alternatywną energię dla mózgu. Wyniki te sugerują, że przewlekła hiperglikemia o niskim stopniu nasilenia może zwiększać ryzyko demencji poprzez zwiększenie poziomu glukozy we krwi. # # Czy wzrost poziomu ketonów mógłby pomóc w zapobieganiu lub leczeniu demencji? Jednym z powodów, dla których przewlekła hiperglikemia jest związana z zaawansowanymi produktami końcowymi glikacji (AGEs) jest to, że tempo, w jakim glukoza jest metabolizowana, wzrasta. Oznacza to, że wokół jest więcej glukozy, która może reagować z białkami w organizmie. Zmniejszenie poziomu glukozy zmniejszyłoby zatem ilość tworzonych AGEs. I to jest dokładnie to, co badacze znaleźli. Stwierdzili, że ludzie z niskim poziomem glukozy we krwi mieli niższy poziom AGEs. Wyniki te sugerują, że spadek glukozy może być korzystny na dwa sposoby. Po pierwsze, może potencjalnie zapobiec demencji poprzez zmniejszenie AGEs. Po drugie, może również potencjalnie spowolnić spadek poznawczy poprzez zwiększenie poziomu ketonów we krwi.

Wnioski.

Siła chwytu jest ważną miarą ogólnego stanu zdrowia i może wskazywać na przyszłe problemy zdrowotne. Wyniki tego badania sugerują, że niski poziom glukozy we krwi może być związany ze zwiększonym ryzykiem demencji. Posiadanie niskiego poziomu glukozy we krwi może zwiększyć ilość AGEs tworzonych w organizmie, które mogą powodować uszkodzenia tkanek i przyczyniać się do procesu starzenia. Posiadanie wysokiego poziomu ketonów we krwi może pomóc skompensować spadek glukozy w mózgu poprzez zapewnienie alternatywnego źródła energii. Wyniki te sugerują, że przewlekła hiperglikemia o niskim stopniu nasilenia może zwiększyć ryzyko demencji poprzez zwiększenie poziomu glukozy we krwi. Badania te zapewniają nowy wgląd w mechanizmy, które mogą powodować pewne choroby. Zrozumienie tych mechanizmów może pomóc naukowcom zaprojektować nowe sposoby zapobiegania i leczenia tych chorób.

Body-build

Leave a Reply